Spitali i Kirurgjisë Pediatrike në Prishtinë, Kosovë


Periudha e Projektit:
2018-2021

Vendndodhja e Projektit:
Prishtina, Kosovë

Klienti:
I.C.M.E.Healthcare/HAAD

Sipërfaqja Totale Nëto:
S.q.m. 10,100m²

Përshkrimi i Projektit:
Ndërtesa shërben për të përmirësuar cilësinë e kujdesit shëndetësor për fëmijët e Kosovës.
Spitali i ri është i integruar në peizazhin ekzistues të QKUK dhe bashkëpunon me spitalin ekzistues pediatrik dhe gjinekologjik përmes lidhjeve si këmbësora të ndërtuara me metale.

FIDOLA ka kryer punët vijuese:
Përgatitja e terrenit për punën, duke siguruar kushte të gjitha punësore në vend.
Hedhja dhe pasqyrimi i tokës në shkallët e nevojshme.
Punime ndërtimi, përfshirë beton dhe punime armërimi në të gjitha kate.
Punime të shpelles nga vinili, ceramika, dhe qilimi sipas kërkesave të projektit.
Punime tavanit nga gipsi dhe amstrong.
Instalime elektrike në të gjithë ndërtesën dhe në katin e parë.
Instalime ujore brenda dhe jashtë ndërtesës, përfshirë hidrantët dhe sprinklerat.
Instalimi i ngrohjes, ventilatës, dhe kondicionimit të ajrit.
Punime të fasadës së ndërtesës sipas kërkesës, fasadë gjysmë-ndërtuese, ose fasadë e plotë.
Punime ndarëse të mureve brenda nga gipsi ose tullat dhe gletitja e tyre duke përfshirë ngjyrosjen.
Punime drite brenda dhe jashtë ndërtesës sipas detajeve të projektit.
Punime mobilimi dhe përfundimi i zyrave, bareve, dhe recepsioneve në të gjithë zonën e spitalit.
Punime infrastrukture me pjesët e transmetimit, përfshirë asfaltimin e parkimeve dhe rrugëve rreth spitalit me një shenjatë të plotë.
Punime gjelbëruese/mjedisore në të gjithë katin e Spitalit Pediatrik.
Punime dhe instalimi i të gjitha katër ashensoreve në të gjithë ndërtesën.
Ndërtimi dhe montimi i urave metalike që lidhin objektet ekzistuese me fakultetet e Pediatrisë dhe Gjinekologjisë.
Punimi i tavanit të pjerrët duke përfshirë pjesët teknike të ventilacionit, kondicionimit të ajrit, kazanëve dhe pajisjeve të transmetimit që vendosen mbi të.
Punime të plotë infrastrukture, përfshirë asfaltimin e rrugëve rreth objektit dhe parkimeve.
Punime gjelbëruese dhe mbjellja e pemëve rreth objektit.

30 vite së bashku. Do të donim të dëgjonim nga ju.

Na Kontaktoni
Fidola Logo